Energetická náročnost

Energetická náročnost staveb (1)

15.09.2011 11:28
Není to pouze sílící tlak na úsilí zaměřené na eliminování dopadů civilizačních vymožeností na ekologii a vnější prostředí v širším měřítku, ale především neustále se zvyšující ceny energií, které vedou majitele stávajících, ale i stavitele nových objektů ke snižování tepelných...

Energetická náročnost staveb (2)

15.09.2011 11:26
Dalšími povinnosti danými zákonem, v tomto případě č. 406/2000 Sb., kterými se stavebníci a majitelé nových budov musí řídit (týká se budov dle § 6), v sobě zahrnují následující požadavky: • Vlastník budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen vlastník) musí...

Energetická náročnost staveb (3)

15.09.2011 11:20
APLIKACE POZNATKŮ V PRAXI V souladu s požadavky legislativy by mělo být snahou každého majitele nemovitosti maximálně zefektivnit provoz domu snížením spotřeby energií, což by v konečném důsledku mělo přinést i úsporu finančních prostředků, respektive zvýšenou...