Voda v zahradě

Potůček, laguna nebo malá nádrž mají své kouzlo

02.09.2013 14:04
Bez vody není života. A zahrada bez vody, to je jako chléb bez soli. Jsou pozemky, kterými protéká třeba nepatrná, ale přece jen vodoteč. Jsou pozemky na kterých voda pramení, a jiné, které mají menší či větší přirozeně vzniklou nebo uměle založenou vodní plochu. Jsou však i takové, které vodu...

Imitaci malého vodního toku může při troše šikovnosti vytvořit každý zahrádkář

Foto (C) PETR VELFEL