Komíny

Komíny (1): Platná legislativa

15.09.2011 17:42
Konstrukce komínů prošla dlouhým vývojem od dřevěných trub vymazaných hlínou přes zděné komíny, až po dnešní vícevrstvé komíny s tenkostěnnými komínovými vložkami z keramických, kovových nebo plastových materiálů. O komínech v našich zemích nalézáme písemné záznamy již od 16....

Komíny (2): Technické normy

15.09.2011 17:56
Významné místo v systému technicko-právního zajištění nároků, kladených na výrobky a konstrukce pro stavby v praxi, má vyhláška o technických požadavcích, která plní funkci technické části stavebního řádu. Požadavky obsažené v této vyhlášce pokrývají celý proces výstavby....

Komíny (3): Koncepce vytápění

15.09.2011 18:05
Historie i současnost prokazuje užitečnost komínu v budově. Je cestou k nezávislosti na předem určeném a nezměnitelném zdroji energie s možností svobodné volby druhu paliva a způsobu nakládání s ním. Je cestou k nezávislosti na technických poruchách velkých...

Komíny (4): Návrh a projektování

15.09.2011 18:08
Stavba nebo montáž spalinové cesty by měla být zahájena po zpracování nezbytné projektové dokumentace. V dokumentaci je vhodné definovat všechny podstatné konstrukční a nekonstrukční součásti. Proces projektové přípravy výrazně zjednodušuje použití systémových komínů, kde všechny...

Komíny (5): Dimenzování komína

15.09.2011 18:29
Správný návrh průřezu komína je základem a předpokladem pro dokonalou funkci spotřebiče, který je připojen na komín. Správný průřez komína zajišťuje spolu s účinnou výškou dopravní tlak spotřebiče a odtah spalin přes střechu do volného ovzduší s podtlakem v komíně. Ve...

Komíny (6): Výběr komínového systému

15.09.2011 18:45
Už od dob, kdy naši předkové zkrotili oheň a přenesli jej do svých domovů, je funkce komínu známá. Prostřednictvím komínových průduchů zajišťuje odvod zplodin, vznikajících při spalování, do kouřového hrdla od zdroje tepla a následně do ovzduší. Při správném návrhu a provedení...

Komíny (7): Komíny pro novostavby

15.09.2011 19:22
V případě novostaveb není zpravidla nutno řešit kompromisy mezi potřebnými technickými nebo užitnými parametry komínu a technologickými možnostmi jeho realizace. Projekt vytvoří potřebné předpoklady pro to, aby v rámci celé stavby byly připraveny podmínky pro jeho stavbu či montáž....

Komíny (8): Dodatečná stavba komína

15.09.2011 20:07
Rozhodnutí o počtu komínových průduchů v objektu je vždy výhodné udělat odpovídajícím způsobem již v projektu. Přesto dojde k situaci, kdy při realizaci stavby nebo po jejím dokončením investor zamýšlí postavit komín nový nebo další. I v tomto případě lze využít výhod...

Funkční komín většinou představuje symbolickou tečku úspěšné stavby

Foto (C) PETR VELFEL