Vytápění solární

Vytápění solární - princip a využití

03.05.2009 18:45
Jedním ze snadno využitelných zdrojů je slunce. Díky němu na zemský povrch dopadá energie, která může přinášet hledané úspory. Využití se nabízí hned dvojím způsobem – buď se přímo využívá k ohřevu vody a topení, nebo se díky fotovoltaickým článkům přeměňuje tepelná energie záření na...