Vytápění kapalnými palivy

Vytápění kapalnými palivy - princip a využití

03.05.2009 22:48
Dlouhá léta se z kapalných paliv využívala pouze nafta. Zájem o tento způsob vytápění se vytratil se strmým nárůstem cen. Dnes se snad už ani nevyužívá, a pokud se vůbec využívá, tak příležitostně, většinou v rekreačních objektech. Dnešní zdroje na kapalná paliva využívají...