Elektroinstalace

Elektronika v interiéru (4): Zařízení pro volný čas a zábavu

01.10.2012 02:55
  Neodmyslitelnou součástí domova jsou zařízení pro volný čas a zábavu. Naprostou samozřejmostí je již televize v jedné nebo více místnostech, téměř každý má k dispozici zařízení pro záznam a reprodukci obrazu a zvuku, případně herní systém pro děti. Proto je naprosto nezbytné...

Elektronika v interiéru (3): Design domovních přístrojů, funkce a systémy

01.10.2012 02:33
  Ze široké tržní nabídky různých výtvarných řešení krytů domovních elektroinstalačních přístrojů, včetně výběru různých barev, lze zvolit řešení plně vyhovující pro jakýkoliv interiér. Při výběru se vyplatí poradit se s bytovým architektem. Přitom je vždy lepší, máte-li již konkrétní...

Elektronika v interiéru (2): Zabezpečení objektu, ochrana před požárem a přepětím

01.10.2012 02:29
  Základním způsobem zabezpečení je využití různých typů snímačů zapojených v obvodu specializované ústředny. Samostatnou částí anebo součástí zabezpečení jsou různé vstupní systémy, využívající magnetických karet, čipů nebo číselných kombinací.   Elektronické zabezpečení...

Elektronika v interiéru (1): Ovládání žaluzií, vytápění, klimatizace a ventilace

01.02.2012 02:21
  Návrh elektrické instalace, její údržba a provozní režim je základem spokojeného bydlení. Od elektroinstalace, která doslova vlévá životadárnou energii našemu domu, očekáváme snadné ovládání, hospodárný provoz a bezpečnost. O naší spokojenosti rozhoduje celá spousta maličkostí i...

Elektroinstalace (5): Systémová elektrická instalace KNX/EIB

01.12.2011 00:59
  Zajisté lze nalézt řadu dalších dílčích funkcí nebo systémů používaných v rodinných domech nebo bytech. Každou z těchto funkcí lze řídit nezávisle na ostatních funkcích, tedy klasickým způsobem, anebo ji bude možné začlenit do instalace systémové. Čím vyšší počet takovýchto...

Elektroinstalace (4): Elektrické rozvody v koupelně

01.12.2011 00:55
  Při vytváření elektrických instalací v koupelnách, sprchových koutech a podobných prostorách je nutné respektovat celý soubor norem ČSN 33 2000 se zvláštním zřetelem na ČSN 33 2000-7-701, která přesně definuje odlišnosti od elektrických instalací v ostatních částech domu nebo...

Elektroinstalace (3): Zásuvkové obvody

01.12.2011 00:50
  Všechny domovní elektroinstalační přístroje jsou nejčastěji montovány do zapuštěných elektroinstalačních krabic. Bez ohledu na to, jaké přístroje jsou používány při prvotní instalaci, doporučujeme použití co nejhlubších krabic. Předem si nemůžeme být jisti, zda někdy v budoucnu...

Elektroinstalace (2): Nároky na elektrické rozvody

01.11.2011 00:41
  Elektrotechnické předpisy nedovolují v nových instalacích použití hliníkových vodičů (!). Znamená to, že pro vnitřní silové elektrické instalace mohou být používány pouze kabely a vodiče s měděnými jádry. Nejčastěji používanými průřezy vodičů jsou 1,5 mm2 pro světelné...

Elektroinstalace (1): Požadavky na připojení a odbornost zhotovitele

01.10.2011 00:34
  Jakmile se rozhodneme stavět dům nebo byt, do výstavby musíme nezbytně zahrnout také veškeré vnitřní elektrické rozvody a rozvody související s vnějším elektrickým vybavením objektu, včetně elektrické přípojky. S požadavky na vytvoření vhodného projektu nejen silové...